Print

Achizitie traversă scări pentru intrarea principală de la Ministerului Justiției

Ministerul Justiţiei cu sediul în Bucureşti, str. Apolodor nr.17, sector 5, cod fiscal 4265841, în calitate de autoritate contractantă, vă invită să transmiteţi oferta dumneavoastră de preţ pentru “Achiziţionare traversă scări” pentru intrarea principală, cod CPV  39293400-6.

Invitatie