Print

Achiziție ziare și reviste specializate

Ministerul Justiţiei cu sediul în Bucureşti, str. Apolodor nr.17, sector 5, cod fiscal 4265841, în calitate de autoritate contractantă, vă invită să transmiteţi oferta dumneavoastră de preţ, în vederea achiziţionării de „ ziare - lot 1 şi reviste specializate - lot 2, pentru perioada ianuarie –decembrie 2016”, până la data de 23.12.2016 orele 14.00, conform cerintelor din caietele de sarcini anexate.
Invitatie | Caiet de sarcini ziare | Caiet de sarcini reviste | Formular oferta ziare | Formular oferta reviste