Print

Achiziţionare 5 stații de lucru cu monitor și 5 Suite Office

Ministerul Justiţiei cu sediul în Bucureşti, str. Apolodor nr.17, sector 5, tel. nr. 037.204.1115, cod fiscal 4265841, în calitate de autoritate contractantă, vă invită să depuneţi oferta dumneavoastră de preţ în vederea achiziţionării a 5 stații de lucru cu monitor și 5 Suite Office, conform specificațiilor tehnice din Caietul de sarcini menționat în anexă (cod CPV 30141200-1 Stații de lucru și cod CPV 48620000-0 Licențe Office).

Invitatie | Caiet de sarcini | Formular oferta tehnica | Formular oferta financiara