Print

Achiziţionare de „laptop-uri și licențe de tip Office

Ministerul Justiţiei cu sediul în Bucureşti, str. Apolodor nr. 17, sector 5, cod fiscal 4265841, tel./fax. nr.037204.1115/1114 în calitate de autoritate contractantă vă invită să ne transmiteţi oferta dumneavoastră de preţ, pentru achiziţionarea de laptop-uri (5 bucăți) și licențe de tip Office pentru acestea”

Invitatie de participareFormular oferta financiară | Formular propunere tehnică | Clarificare |