Print

Achiziționare de materiale de vizibilitate/ promoționale necesare în cadrul conferinței de închidere a programelor RO 20 „Violență domestică și violență bazată pe deosebirea de sex”, RO 24 „Întărirea capacității judiciare și cooperare” și RO 23 „Servicii corecționale, inclusiv sancțiuni non-privative de libertate”, aferente Mecanismului Financiar Norvegian 2009-2014

Ministerul Justiţiei cu sediul în Bucureşti, str. Apolodor nr.17, sector 5, cod fiscal 4265841, în calitate de autoritate contractantă, vă invită să transmiteţi oferta dumneavoastră de preţ până la data de  27.10.2017  orele 11:00 , conform specificațiilor tehnice anexate, în vederea achiziţionării de materiale de vizibilitate/ promoționale necesare în cadrul conferinței de închidere a programelor  RO 20 „Violență domestică și violență bazată pe deosebirea de sex”, RO 24 „Întărirea capacității judiciare și cooperare” și RO 23 „Servicii corecționale, inclusiv sancțiuni non-privative de libertate”, aferente Mecanismului Financiar Norvegian 2009-2014.

Invitatie | Specificatii tehnice | Formular propunere financiara | Formular propunere tehnica | Clarificare 1