Print

Achiziţionare echipamente IT ( 3 bucati imprimante multifunctionale A4 monocrom)

Ministerul Justiţiei cu sediul în Bucureşti, str. Apolodor nr.17, sector 5, cod fiscal 4265841, în calitate de autoritate contractantă, vă invită să transmiteţi oferta dumneavoastră de preţ, până la data de 28.11.016 orele 11.00 pentru  achiziţionare echipamente IT ( 3 bucati imprimante multifunctionale A4 monocrom), cu respectarea specificațiilor tehnice din Caietul de sarcini anexat prezentei invitații de participare.

Invitatie | Caiet de sarcini | Formular