Print

Achiziționare echipamente IT (computere, laptop-uri, ultrabook, monitoare, switch, router wieless, tablete) și multifuncționale (multifuncționale A3 și A4).

Direcția Națională de Probațiune din cadrul Ministerului Justiției, cu sediul în str. Apolodor, nr. 17, sector 5, București, vă invită să participați la procedura de licitație deschisă pentru achiziționarea de echipamente IT (computere, laptop-uri, ultrabook, monitoare, switch, router wieless, tablete) și multifuncționale (multifuncționale A3 și A4). Achiziția se derulează în cadrul proiectului pre-definit Consolidarea capacității sistemului românesc de probațiune de a furniza servicii eficiente alternative închisorii”, programul RO 23 „Servicii corecționale, inclusiv sancțiuni non-privative de libertate”, finanțat prin Mecanismul Financiar Norvegian 2009-2014. Documentația aferentă achiziției se poate obține prin intermediul Sistemului Electronic de Achiziții Publice - SEAP la adresa de internet (URL) www.e-licitatie.ro, anunț de participare nr. 169574/06.09.2016.