Print

Achiziţie echipamente IT

 Ministerul Justiţiei cu sediul în Bucureşti, str. Apolodor nr.17, sector 5, cod fiscal 4265841, în calitate de autoritate contractantă, vă invită să transmiteţi oferta dumneavoastră de preţ, până la data de 08.09.2016 orele 14.00 pentru  achiziţionare echipamente IT necesare operaționalizării Agenției Naționale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate

Invitație | Caiet de sarcini | Formular | Clarificare 1 | Clarificare 2