Print

Achiziţionare lucrări de specialitate juridică

Ministerul Justiţiei cu sediul în Bucureşti, str. Apolodor nr.17, sector 5, cod fiscal 4265841, în calitate de autoritate contractantă, vă invită să transmiteţi oferta dumneavoastră de preţ, până la data de 13.04.2016 orele 13.00 pentru achiziţionare lucrări de specialitate juridică, conform anexei atașată invitației de participare.

Invitatie | Formular Oferta

Pentru informaţii suplimentare ne puteţi contacta la telefon 037.204.1115, adresă mail achizitiipublice@just.ro, Serviciul Achiziţii Publice, persoană de contact Simona Mariana BÂŢĂ.