Print

Achiziționare mape de arhivare, plicuri și tipizate

Ministerul Justiției cu sediul în București, str. Apolodor nr.17, sector 5, cod fiscal 4265841, în calitate de autoritate contractantă, vă invită să depuneți oferta dumneavoastră de preț în vederea atribuirii contractului de achiziție publică având ca obiect „Achiziționare mape de arhivare, plicuri și tipizate” - achiziția este rezervată unei unități protejate conform prevederilor art. 78 alin. 2 din Legea nr. 448/2006.

Cerere de oferta