Print

Achiziţionare servicii de arhivare (servicii de prelucrare arhivistică și arhivare electronică a documentelor)

Ministerul Justiţiei cu sediul în Bucureşti, str. Apolodor nr.17, sector 5, cod fiscal 4265841, în calitate de autoritate contractantă, vă invită să transmiteţi oferta dumneavoastră de preţ până la data de   11.08.2017, ora 14:00, conform caietului de sarcini anexat, în vederea atribuirii contractului de achiziţie publică având ca obiect „Servicii de arhivare - Cod  CPV  79995100-6”

Invitatie | Caiet de sarcini | Clarificare

Pentru informaţii suplimentare ne puteţi contacta la telefon 037.204.1115, e-mail achizitiipublice@just.ro Serviciul Achiziţii Publice, persoană de contact Marius ISTRATE