Print

Achiziţionare servicii de asigurare facultativă CASCO pentru perioada 01.01.2017-31.12.2017 pentru autovehiculele din parcul auto al Ministerului Justiției

Ministerul Justiţiei cu sediul în Bucureşti, str. Apolodor nr.17, sector 5, tel. nr. 037.204.1115, cod fiscal 4265841, în calitate de autoritate contractantă, vă invită să depuneţi oferta dumneavoastră de preţ în vederea achiziţionării de servicii de asigurare facultativă CASCO pentru perioada 01.01.2017-31.12.2017 pentru autovehiculele din parcul auto al Ministerului Justiției, conform specificațiilor tehnice menționate în anexă (cod CPV 66514110-0).

Invitatie | Specificatii tehnice | Formular oferta tehnica | Formular oferta financiara | Clarificari