Print

Achiziţie servicii de cadastru și topografie

Ministerul Justiţiei cu sediul în Bucureşti, str. Apolodor nr.17, sector 5, cod fiscal 4265841, în calitate de autoritate contractantă, vă invită să depuneţi oferta dumneavoastră de preţ în vederea atribuirii contractului de achiziţie publică având ca obiect Achiziţionare servicii de cadastru și topografie - Cod  CPV  71354300-7”.

Invitație | Caiet de sarcini | Formular propunere tehnică | Formular propunere financiară | Raspuns clarificare | Erata