Print

Achiziţionare servicii de întreţinere a ascensoarelor

Ministerul Justiţiei cu sediul în Bucureşti, str. Apollodor nr.17, sector 5, cod fiscal 4265841, în calitate de autoritate contractantă, vă invită să depuneţi oferta dumneavoastră de preţ în vederea atribuirii contractului de achiziţie publică având ca obiect „Achiziţionare servicii de întreţinere a ascensoarelor din incinta Ministerului Justiţiei - Cod CPV 50750000-7” pentru perioada (estimat)15.01-31.12.2016.
Pentru informaţii suplimentare ne puteţi contacta la telefon 037.204.1115, mail achizitiipublice@just.ro Serviciul Achiziţii Publice.
Invitatie | Caiet de sarcini | Formular 1 si 2