Print

Achiziţionare servicii de medicina muncii

Ministerul Justiţiei cu sediul în Bucureşti, str. Apolodor nr.17, sector 5, cod fiscal 4265841, în calitate de autoritate contractantă, vă invită să depuneţi oferta dumneavoastră de preţ în vederea atribuirii contractului de achiziţie publică având ca obiect Achiziţionare servicii de medicina muncii - Cod  CPV  85147000-1”.

Invitatie | Caiet de sarcini | Formular oferta | Formular propunere tehnica | Formular propunere financiara | Clarificare