Print

Achiziţionare servicii de pază permanentă

Ministerul Justiţiei cu sediul în Bucureşti, str. Apolodor nr.17, sector 5, tel. nr. 037.204.1115, cod fiscal 4265841, în calitate de autoritate contractantă, vă invită să depuneți oferta dumneavoastră de preţ în vederea achiziţionării de servicii de pază permanentă pentru obiectivul din Șoseaua Ștefănești, nr. 102, tarlaua 18, parcelele 642, 643, pentru o perioadă de maxim 6 luni de la data semnării contractului (perioada estimată pentru începerea contractului 15 ianuarie – 15 iulie 2017).

InvitatieCaiet de sarcini