Print

Achiziţionare servicii de protecție de tip antivirus pentru Ministerul Justiției și instanțele de judecată

Ministerul Justiţiei cu sediul în Bucureşti, str. Apolodor nr.17, sector 5, tel./fax. nr.037204.1115/1114, în calitate de autoritate contractantă organizează o selecţie de oferte (cumpărare directă) având ca obiect încheierea unui contract de servicii de protecție de tip antivirus.

Invitaţie | Caiet de sarcini | Formular oferta | Formular propunere tehnică