Print

Achiziţionare servicii de revizie a 148 aparate de climatizare din dotarea Ministerului Justiției

Ministerul Justiţiei cu sediul în Bucureşti, str. Apollodor nr.17, sector 5, cod fiscal 4265841, în calitate de autoritate contractantă, vă invită să depuneţi oferta dumneavoastră de preţ în vederea atribuirii contractului de achiziţie publică având ca obiect  „Achiziţionare servicii de revizie a 148 aparate de climatizare din dotarea Ministerului Justiției - Cod  CPV  50730000-1”

Invitatie | Caiet de sarcini | Formular propunere tehnica | Formular propunere financiara | Clarificare1 | Clarificare 2 | Clarificare 3 | Clarificare 4 | Clarificare 5 |