Print

Achiziţionare servicii de traducere din/în limba croată în/din limba română a manualului de formare profesională elaborat în cadrul proiectului „Instruirea judecătorilor în domeniul respectării drepturilor cetățenilor din Uniunea Europeană pe parcursul procedurilor penale”

Ministerul Justiţiei cu sediul în Bucureşti, str. Apollodor nr.17, sector 5, cod fiscal 4265841, în calitate de autoritate contractantă, vă invită să depuneţi oferta dumneavoastră de preţ în vederea atribuirii contractului de achiziţie publică având ca obiect „Achiziţionare servicii de traducere din/în limba croată în/din limba română a manualului de formare profesională elaborat în cadrul proiectului „Instruirea judecătorilor în domeniul respectării drepturilor cetățenilor din Uniunea Europeană pe parcursul procedurilor penale” (Grant Agreement JUST/2014/JTRA/AG/EJTR/6863)

Invitatie | Caiet de sarcini