Print

Achiziționare servicii de traduceri şi interpretariat, în/din limbi străine, respectiv în/din limba română

Ministerul Justitiei, în calitate de autoritate contractantă, vă informează că a fost publicat în S.I.C.A.P anunțul de participare pentru procedura de licitație deschisă organizată prin mijloace electronice pentru atribuirea unui Acord cadru având ca obiect:  “achiziționare servicii de traduceri şi interpretariat, în/din limbi străine, respectiv în/din limba română ( Procedura este împărțită în 41 de loturi, fiecare limbă străină reprezentând câte un lot)”. Termenul limită pentru încărcarea ofertelor în SI.C.A.P la adresa www. e-licitație.ro: 10.07.2018, ora 15:00.

Anunțul de participare numărul CN1001063 și documentația de atribuire, pot fi accesate gratuit la adresa www. e-licitație.ro/secțiunea anunțuri.

Notă:Documentele care se transmit prin mijloace electronice le sunt aplicabile prevederile legale referitoare la semnătura electronică extinsă, potrivit dispozițiilor art. 4 alin. 4 din Legea nr. 455/2001 privind semnătura electronică. Ofertele care vor fi transmise  la o altă adresă decât cea indicată în documentația de atribuire, nu vor fi luate în considerare.