Print

Achiziționare servicii închiriere aplicație informatică tip ERP ( ENTERPRISE RESOURCE PLANNING)

I.N.C. cu sediul în Bucureşti, str. Apolodor nr.17, sector 5, cod fiscal 38033870, în calitate de autoritate contractantă, vă invită să transmiteţi oferta dumneavoastră de preţ pentru achiziționare servicii închiriere aplicație informatică tip ERP (ENTERPRISE RESOURCE PLANNING) necesară operaționalizării I.N.C., conform cerințelor din Caietul de sarcini anexat prezentei invitații.

Caiet de sarcini | Formular oferta | Invitatie de participare | Răspuns clarificari_set 1 | Răspuns clarificari_set 2