Print

Achiziționare servicii închiriere aplicație informatică tip ERP ( ENTERPRISE RESOURCE PLANNING)

Ministerul Justiţiei cu sediul în Bucureşti, str. Apolodor nr.17, sector 5, cod fiscal 4265841, în calitate de autoritate contractantă, vă invită să transmiteţi oferta dumneavoastră de preţ pana la data de 12.12.2016, ora 15.00 pentru achiziționare servicii închiriere aplicație informatică tip ERP ( ENTERPRISE RESOURCE PLANNING) necesară operaționalizării A.N.A.B.I,  conform cerințelor din Caietul de sarcini anexat prezentei invitații.

Invitatie de participare | Caiet de sarcini | Formular 1 | Clarificare 1| Caiet de sarcini - varianta editabilă

Se prelungeste termenul pentru depunerea ofertelor pana la data de 15.12.2016, ora 15