Print

Achiziţionare vitrine expunere și suport info”, cod CPV 39171000-1.

Ministerul Justiţiei cu sediul în Bucureşti, str. Apolodor nr.17, sector 5, cod fiscal 4265841, în calitate de autoritate contractantă, vă invită să transmiteţi oferta dumneavoastră de preţ pentru  “Achiziţionare vitrine expunere și suport info”, cod CPV  39171000-1.

Invitatie | Caiet de sarcini | Propunere tehnica | Formular de oferta