Print

Achiziţionarea a 2 ascensoare de persoane în baterie Duplex

Ministerul Justiţiei cu sediul în Bucureşti, str. Apollodor nr.17, sector 5, cod fiscal 4265841, în calitate de autoritate contractantă, vă invită să participati la procedura ce are ca obiect achiziţionarea şi montarea a 2 ascensoare de persoane în baterie Duplex.

Invitatie | Caiet de sarcini | Clauze contractuale | Formulare