Print

Achizitionarea a 34 (treizeci și patru) acumulatori pentru sistem de protectie de tip UPS Riello 120 kVA, inclusiv serviciile aferente instalării acestora

Ministerul Justiţiei cu sediul în Bucureşti, str. Apolodor nr.17, sector 5, tel./fax. nr.037204.1115/1114, în calitate de autoritate contractantă organizează o selecţie de oferte (achiziție directă) având ca obiect achizitionarea a 34 (treizeci și patru) acumulatori pentru sistem de protectie de tip UPS Riello 120 kVA, inclusiv serviciile aferente instalării acestora

Invitatie | Caiet de sarcini | Formular propunere tehnica | Formular oferta financiara | Clarificare