Print

Achiziţionarea de bunuri (de ex.masă și scaune de conferință, scaune ergonomice, fișete metalice etc.) necesare asigurării managementului proiectului „Dezvoltarea și implementarea unui sistem integrat de management strategic la nivelul sistemului judiciar – SIMS”

Ministerul Justiţiei cu sediul în Bucureşti, str. Apolodor nr. 17, sector 5, cod fiscal 4265841, tel./fax. nr.037204.1115/1114 în calitate de autoritate contractantă vă invită să ne transmiteţi oferta dumneavoastră de preţ, pentru achiziţionarea de bunuri (de ex.masă și scaune de conferință, scaune ergonomice, fișete metalice etc.) necesare asigurării managementului proiectului „Dezvoltarea și implementarea unui sistem integrat de management strategic la nivelul sistemului judiciar - SIMS” (cod SIPOCA 55), finanțat prin Programul Operațional „Capacitate Administrativă” 2014-2020

Invitatie participare | Formular oferta financiară | Formular propunere tehnica