Print

Achiziționarea de echipamente (4 laptop-uri,2 stații de lucru, multifuncțional, licențe de tip Office pentru cele 4 laptop-uri și pentru cele 2 stații de lucru) pentru echipa de proiect cu titlul „Consolidarea capacității administrative a secretariatului tehnic al Strategiei Naționale Anticorupție 2016-2020 de a sprijini implementarea măsurilor anticorupție”, cod SIPOCA 62

Ministerul Justiţiei cu sediul în Bucureşti, str. Apolodor nr.17, sector 5, cod fiscal 4265841, în calitate de autoritate contractantă, vă invită să transmiteţi oferta dumneavoastră de preţ până la data de 03.05.2018, ora 16:00, conform specificațiilor tehnice anexate, în vederea achiziţionării de echipamente necesare în cadrul PROIECTULUI IP7/2017 cu titlul "Consolidarea capacității administrative a secretariatului tehnic al Strategiei Naționale Anticorupție 2016-2020 de a sprijini implementarea măsurilor anticorupție", cod SIPOCA 62.

Invitatie | Specificații tehnice | Formular propunere tehnica | Formular propunere financiara