Print

Achiziționarea de echipamente pentru echipa de management în cadrul PROIECTULUI IP7/2017 cu titlul „Consolidarea capacității administrative a secretariatului tehnic al Strategiei Naționale Anticorupție 2016-2020 de a sprijini implementarea măsurilor anticorupție

Ministerul Justiţiei cu sediul în Bucureşti, str. Apolodor nr.17, sector 5, cod fiscal 4265841, în calitate de autoritate contractantă, vă invită să transmiteţi oferta dumneavoastră de preţ până la data de   21.02.2018, inclusiv, conform specificațiilor tehnice anexate, în vederea achiziţionării de echipamente necesare în cadrul PROIECTULUI IP7/2017 cu titlul "Consolidarea capacității administrative a secretariatului tehnic al Strategiei Naționale Anticorupție 2016-2020 de a sprijini implementarea măsurilor anticorupție", cod SIPOCA 62.

InvitatieSpecificatii tehnice | Formular propunere financiara | Formular propunere tehnica