Print

Achiziționarea de materiale reparație trepte la scara interioară din cadrul Ministerului Justiției

Ministerul Justiţiei cu sediul în Bucureşti, str. Apolodor nr. 17, sector 5, cod fiscal 4265841, tel./fax. nr.037204.1115/1114, în calitate de autoritate contractantă vă invită să ne transmiteţi oferta dumneavoastră de preţ, în vederea achiziţionarii de materiale reparație trepte la scara interioară din cadrul Ministerului Justiției.

Invitatie | Formular propunere tehnica | Formular oferta financiara