Print

Achiziţie de mobilier pentru aparatul propriu

Ministerul Justiţiei cu sediul în Bucureşti, str. Apolodor nr.17, sector 5, cod fiscal 4265841, în calitate de autoritate contractantă, vă invită să transmiteţi oferta dumneavoastră de preţ, pana la data de 13.04.2017, ora 14.00,  în vederea achiziţionării de mobilier pentru aparatul propriu, conform cerintelor din invitatia de participare.

Invitaţie | Formular | Clarificare