Print

Achiziţionarea de servicii de editare și tipărire

Ministerul Justiţiei cu sediul în Bucureşti, str. Apolodor nr.17, sector 5, cod fiscal 4265841, în calitate de autoritate contractantă vă invită să transmiteți oferta dvs pentru atribuirea contractului având ca obiect achiziția de servicii de editare și tipărire a manualului realizat în cadrul proiectului „Seminar european - Cooperarea dintre Statele Membre ale Uniunii Europene în vederea soluționării cauzelor civile referitoare la deplasarea sau reținerea ilicită a unui copil”, finanțat din fonduri nerambursabile prin Programul „Justiție” 2015 al Comisiei Europene.

Invitatie de participare , Formular 1- propunere financiară , Formular 2 - propunere tehnica , Specificatii tehnice , Clarificare 1, Clarificare 2