Print

Achiziționarea de servicii de întreținere / mentenanță echipamente climă situate în camerele serverelor din Ministerul Justitiei

Ministerul Justiției cu sediul în București, str. Apolodor nr. 17, sector 5, cod fiscal 4265841, tel./fax. nr.037204.1115/1114 în calitate de autoritate contractantă vă invită să ne transmiteți oferta dumneavoastră de preț, pentru achiziționarea de servicii de întreținere / mentenanță echipamente climă situate în camerele serverelor din Ministerul Justitiei - cod CPV 50312300-8

Invitatie | Caiet de sarcini | Formular oferta | Formular propunere tehnica