Print

Achiziționarea de servicii de întreținere și reparare circuite telefonice și faxuri din cadrul Ministerului Justiției

Ministerul Justiţiei cu sediul în Bucureşti, str. Apolodor nr. 17, sector 5, cod fiscal 4265841, tel./fax. nr.037.204.1115/1114, în calitate de autoritate contractantă vă invită să ne transmiteţi oferta dumneavoastră de preţ, în vederea achiziţionarii de servicii de întreținere și reparare circuite telefonice și faxuri din incinta Ministerului Justiției, sub formă de abonament lunar, pentru perioada estimată 01 mai - 31 decembrie 2018, cu respectarea cerințelor din Caietul de sarcini anexat

Invitatie | Caiet de sarcini | Formular oferta | Formular propunere tehnica