Print

Achizitionarea de servicii de medicina muncii

Ministerul Justiţiei cu sediul în Bucureşti, str. Apolodor nr.17, sector 5, cod fiscal 4265841, în calitate de autoritate contractantă, vă invită să transmiteţi oferta dumneavoastră de preţ până la data de 01.02.2018, inclusiv, conform caietului de sarcini anexat, în vederea atribuirii contractului de achiziţie publică având ca obiect „Servicii de medicina muncii - Cod  CPV  85147000-1”.

Invitatie | Caiet de sarcini | Formular propunere financiara | Formular propunere tehnica | Anexa