Print

Achiziționarea de servicii de monitorizare presă scrisă, audio–video, online, site-uri de specialitate

Ministerul Justiției cu sediul în București, str. Apolodor nr.17, sector 5, cod fiscal 4265841, în calitate de autoritate contractantă, vă invită să transmiteți oferta de preț, până la data de 14.02.2017 ora 12.00 în vederea achiziționării de servicii de monitorizare presă scrisă, audio–video, online, site-uri de specialitate; flux documentar (calendar lunar pentru evenimente previzionate interne și externe) sub formă de abonament lunar pentru perioada ( estimat) 01 martie – 31 decembrie 2017 inclusiv.

Invitaţie de participare | Caiet de sarcini | Formular 1