Print

Achiziționarea de servicii de revizie a 147 aparate de climatizare

Ministerul Justiției cu sediul în București, str. Apolodor nr. 17, sector 5, cod fiscal 4265841, tel./fax. nr.037204.1115/1114 în calitate de autoritate contractantă vă invită să ne transmiteți oferta dumneavoastră de preț, pentru achiziționarea de servicii de revizie a 147 aparate de climatizare.

Invitatie | Caiet sarcini | Tabel aparate | Formular propunere tehnica | Formular propunere financiara