Print

Achiziţionarea de servicii de traducere din limba română în limba engleză – cod CPV 79530000-8

Ministerul Justiţiei cu sediul în Bucureşti, str. Apolodor nr. 17, sector 5, cod fiscal 4265841, tel./fax. 037204.1115/1114, în calitate de autoritate contractantă, vă invită să transmiteţi oferta dumneavoastră de preţ, pentru achiziţionarea de servicii de traducere din limba română în limba engleză – cod CPV 79530000-8.

InvitatieCaiet de sarcini | Formular oferta