Print

Achiziţionarea serviciilor prestate de un consilier parte, expert judiciar autorizat, cu specialitatea arhitect, în cadrul disputei arbitrale din dosarul arbitral 2/2017 în care Ministerul Justiției este Pârât și Reclamant Reconvențional în contradictoriu cu constructorul, în calitate de Reclamant și Pârât Reconvențional

Ministerul Justiţiei cu sediul în Bucureşti, str. Apolodor nr.17, sector 5, cod fiscal 4265841, în calitate de autoritate contractantă, vă invită să transmiteţi oferta dumneavoastră de preţ, în vederea contractării serviciilor prestate de un consilier parte, expert judiciar autorizat, cu specialitatea arhitect, în cadrul disputei arbitrale din dosarul arbitral 2/2017 în care Ministerul Justiției este Pârât și Reclamant Reconvențional în contradictoriu cu constructorul, în calitate de Reclamant și Pârât Reconvențional, conform cerințelor din Caietului de sarcini anexat prezentei invitații.

Invitatie | Caiet de sarcini | Formular de oferta