Print

Achiziționarea unui sistem de expunere a portretelor, în vederea prezentării și vizualizării fotografiilor miniștrilor justiției

Ministerul Justiţiei cu sediul în Bucureşti, str. Apolodor nr.17, sector 5, cod fiscal 4265841, în calitate de autoritate contractantă, vă invită să transmiteţi oferta dumneavoastră de preţ, pentru achiziționarea unui sistem de expunere a portretelor, în vederea prezentării și vizualizării fotografiilor miniștrilor justiției - cod CPV 39298900-6 – diverse articole decorative.

 Sistemul va fi realizat în etape, conform cerințelor din Caietul de sarcini atașat prezentei invitații.

Invitatie | Caiet de sarcini | Formular oferta