Print

Achiziţionarea de servicii de întreținere și reparare circuite telefonice și faxuri din incinta Ministerului Justiției, sub formă de abonament lunar

Ministerul Justiţiei cu sediul în Bucureşti, str. Apolodor nr.17, sector 5, cod fiscal 4265841, în calitate de autoritate contractantă, vă invită să transmiteţi oferta dumneavoastră de preţ, în vederea achiziţionării de servicii de întreținere și reparare circuite telefonice și faxuri din incinta Ministerului Justiției, sub formă de abonament lunar, pentru perioada ( estimat) 01 aprilie - 31 decembrie 2017, cu respectarea cerințelor din Caietul de sarcini anexat.
Oferta  se va transmite prin e-mail la adresa achizitiipublice@just.ro până la data de 29.03.2017, ora 11.00.
Oferta financiară ( valoarea  lei fara TVA/abonament lunar) se va posta și în catalogul electronic disponibil în S.E.A.P

Invitatie de participare | Caiet de sarcini | Formular oferta