Print

Activitate legislativă intensă în domeniul cooperării judiciare internaționale

Ministerul Justiției a pus în dezbatere publică proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 302/2004 privind cooperarea judiciară internațională în materie penală, precum și proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 123/2007 privind unele măsuri pentru consolidarea cooperării judiciare cu statele membre ale Uniunii Europene în vederea facilitării aplicării de către România a Regulamentului (UE) 2018/1727 al Parlamentului European și al Consiliului din 14 noiembrie 2018 privind Agenția Uniunii Europene pentru Cooperare în Materie de Justiție Penală (Eurojust) și de înlocuire și abrogare a Deciziei 2002/187/JAI a Consiliului.

Cele două proiecte pot fi consultate aici și aici.

În perioada imediat următoare, Ministerul Justiției are în vedere finalizarea procedurii de avizare a proiectului de lege privind cooperarea cu Curtea Penală Internațională în vederea prezentării lui în Guvern pentru aprobare.