- Ministerul Justitiei - http://www.just.ro -

Agenția Națională de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate (ANABI )anunţă ocuparea prin transfer la cerere a unui post vacant corespunzător unei funcții contractuale

Anunt [1] | Clarificare anunț nr.4/1127/2018/08.10.2018 [2] |