Print

Anunț de consultare a pieței

Agenția Națională de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate (A.N.A.B.I.), cu sediul în București, B-dul Regina Elisabeta nr.3, sector 3, cod poștal 030015, în calitate de autoritate contractantă, vă invită să transmiteţi oferta dumneavoastră, până la data de 14.09.2018, în vederea stabilirii valorii estimative a serviciilor de evaluare, depozitate pe raza municipiului Constanta.

Anunț