Print

Ana Birchall: Am încredere că noul reprezentant al României desemnat de Ministerul Justiției la Biroul Național Eurojust va avea un mandat de succes

Miercuri, 25 septembrie 2019, au avut loc, la sediul Ministerului Justiției, interviurile candidaților înscriși pentru selecția adjunctului membrului național român la Eurojust. Interviurile au fost susținute de șapte din cei opt candidați înscriși, unul dintre aceștia nefiind prezent:

 • Cătălin BORCOMAN
 • Laura ECEDI-STOISAVLEVICI
 • Simona – Mihaela FRANGULOIU
 • Emilia LIONTE
 • Ilie-Tiberius MOLDOVAN
 • Dan Alexandru POPA
 • Raluca VESTEMEANU

În urma analizei Comisiei de selecție a fost declarat “admis”, în unanimitate, domnul Dan Alexandru Popa, procuror șef DIICOT Biroul Teritorial Ialomița.

Evaluarea candidaților a fost făcută pe baza aspectelor relevante rezultate din susţinerea interviului, din analiza documentelor depuse de către candidat cu privire la experiența practică relevantă, precum şi a altor aspecte verificabile rezultate din activitatea sa anterioară.

Selecția a fost organizată cu respectarea tuturor procedurilor legale, așa cum s-au stabilit în temeiul dispozițiilor din OUG 123/2007 privind unele măsuri pentru consolidarea cooperării judiciare cu statele membre ale Uniunii Europene.

Sunt încrezătoare că noul reprezentant desemnat de Ministerul Justiției la Biroul Național al Eurojust își va îndeplini mandatul cu profesionalism și responsabilitate. Mulțumesc tuturor candidaților pentru participarea la această procedură de selecție, a declarat ministrul Ana Birchall.

Informații suplimentare:

Criteriile de selecție a adjunctului membrului național român la Eurojust au fost următoarele:

 • cetățean român, cu domiciliul în România,
 • procuror sau judecător cu o vechime în magistratură cu o vechime în magistratură de minimum 12 ani;
 • experiență în combaterea formelor grave ale criminalității transnaționale organizate, a corupției și terorismului;
 • experiență practică în domeniul cooperării judiciare internaționale;
 • cunoaștere la un nivel tehnic avansat (scris, vorbit) limba engleză, (cunoașterea la nivel avansat a unei a doua limbi de circulație în UE reprezintă un avantaj);

Biroul român la Eurojust este format din membrul naţional la Eurojust, adjunctul acestuia şi un asistent.

Adjunctul membrului naţional la Eurojust este numit prin ordin al ministrului justiţiei, cu avizul consultativ al Consiliului Superior al Magistraturii. Adjunctul membrului naţional la Eurojust este selectat de ministrul justiţiei dintre procurorii sau judecătorii cu o vechime în magistratură de minimum 12 ani, cu experienţă în combaterea formelor grave ale criminalităţii transnaţionale organizate, a corupţiei sau a terorismului, precum şi cu experienţă practică în domeniul cooperării judiciare internaţionale.

Mandatul adjunctului membrului naţional la Eurojust este de 4 ani, cu posibilitatea reînvestirii.