Print

Ana Birchall: Este nevoie de elaborarea și adoptarea unei Strategii Naționale pentru protecția proprietății intelectuale

Am avut astăzi o întrevedere excelentă cu delegația condusă de domnul Andrei Iancu, Subsecretar al Comerțului pentru proprietate intelectuală și director al Oficiului pentru Brevete și Mărci din SUA.

Pe agenda întrevederii s-au aflat teme de interes comun, cu accent pe domeniul protecției drepturilor de proprietate intelectuală, temă cu implicații în toate domeniile importante în economie, în perspectiva revoluției digitale. În acest context, am reafirmat angajamentul României pentru asigurarea unui mediu favorabil dezvoltării economice sustenabile prin instrumente eficiente pentru protecţia proprietăţii intelectuale și am prezentat demersurile luate de România pentru întărirea protecției drepturilor de autor și a combaterii comerțului cu produse contrafăcute.

Totodată, am prezentat pe scurt eforturile realizate până în prezent în vederea actualizării cadrului legislativ privind drepturile de autor atât la nivel național, cât și european, pentru a face față provocărilor revoluției digitale. Am subliniat necesitatea coordonării UE-SUA în domeniul protecției drepturilor de autor, un domeniu strâns legat de inovație. Astfel, în contextul președinției Consiliului UE deținute de România, în prima parte a acestui an, a fost agreată directiva Copyright, considerată primul pas în crearea pieței unice digitale.

În ultimii ani, au fost înregistrate progrese în domeniul identificării și tragerii la răspundere penală a persoanelor care încalcă drepturile de autor. Este importantă susținerea acestor eforturi care să conducă la realizarea unei Strategii Naționale pentru protecția proprietății intelectuale, care ar continua să impulsioneze asigurarea unui cadru legislativ corespunzător.