Print

Ana Birchall: Salut și mulțumesc colegelor și colegilor din Camera Deputaților pentru votul de astăzi prin care sunt asigurate premisele pentru o mai bună prevenire, combatere și sancționare a faptelor de evaziune fiscală, precum și pentru combaterea fraudei fiscale și vamale

Camera Deputaților a adoptat astăzi, 15 octombrie 2019, Proiectul de lege privind transferul la parchete a inspectorilor antifraudă încadrați la momentul intrării în vigoare a legii la Direcția de combatere a fraudelor din cadrul ANAF, inițiativă legislativă a Ministerului Justiției, susținută și promovată de ministrul justiției Ana Birchall, urmare a solicitărilor și discuțiilor pe care le-a avut cu conducerea PÎCCJ.

Camera Deputaților este cameră decizională, Senatul adoptând proiectul de lege în ședința din data de 16 septembrie.

”Modificarea legislativă este necesară pentru a clarifica statutul inspectorilor antifraudă, de la Direcția de combatere a fraudelor din cadrul Direcției generale antifraudă fiscală a Agenției Naționale de Administrare Fiscală, cărora le-au încetat detașările ca urmare a expirării termenelor pentru care au fost dispuse. Conform legii, inspectorii antifraudă funcționează și pot desfășura activitatea exclusiv prin detașare la parchete astfel că s-a impus identificarea unor soluții legislative de urgență, prin care sunt asigurate premisele pentru o mai bună prevenire, combatere și sancționare a faptelor de evaziune fiscală, precum și pentru combaterea fraudei fiscale și vamale”, a declarat ministrul justiției, Ana Birchall.

Ministrul justiției mulțumește conducerii Camerei Deputaților, conducerilor comisiilor de specialitate, colegelor și colegilor deputați pentru înțelegerea de care au dat dovadă în parcursul legislativ în procedură urgentă urmat de proiectul de lege și adoptarea acestuia.