Print

Anunț de participare privind închirierea unui imobil necesar funcționării Curții de Apel Brașov

Curtea de Apel Brașov, cu sediul în Braşov, B-dul Eroilor nr. 5, cod poștal 500007, în calitate de autoritate contractantă, vă invită să depuneți oferta dumneavoastră, până la data de 22.10.2019, ora 16.00conform documentaţiei anexate, în vederea atribuirii contractului de închiriere a unui imobil în Braşov, necesar funcţionării instituţiei.

Anunț de participare | Fișa de date | Caiet de sarcini | Formulare |Model contract