Print

Anunț de participare privind închirierea unui imobil necesare funcționării Curții de Apel Brașov

Curtea de Apel Brașov, cu sediul în Braşov, B-dul Eroilor nr. 5, cod poștal 500007, în calitate de autoritate contractantă, vă invită să depuneți oferta dumneavoastră, până la data de 12.12.2019, ora 16.00conform documentației anexate, în vederea atribuirii contractului de închiriere a unui imobil în Brașov, necesar funcționării instituției.

Anunț de participare | Fișa de date | Caiet de sarcini | Formulare Model Contract