Print

Anunţ de participare privind închirierea unui imobil/spaţiu pentru utilizarea ca sediu al Serviciului de Probaţiune Vâlcea

Direcţia Națională de Probaţiune cu sediul în București, str. Apolodor nr.17, sector 5, tel. nr. 037.050.606, cod fiscal 32967779, în calitate de autoritate contractantă intenționează să închirieze un imobil/spaţiu pentru utilizarea ca sediu al Serviciului de Probaţiune Vâlcea

Anunț de participare | Documentație de atribuire | Procedura privind inchirierea de terenuri,cladiri ori alte bunuri imobile | Formulare