Print

Anunț de participare privind „Servicii de consultanță pentru elaborarea și implementarea unei campanii de informare publică” în cadrul proiectului ,, Consolidarea capacității administrative a secretariatului tehnic al Strategiei Naționale Anticorupție 2016-2020 de a sprijini implementarea măsurilor anticorupție”, cod SIPOCA 62

Anunț de participre | Referat de oportunitate